Martin Brod, grad Bihać

Marin Brod je poznat po brojnim sedrenim barijerama i vodopadima rijeke Une. Na najljepšem i najprivlačnijem dijelu rijeke Une se nalazi vodopad Milančev buk visok preko 50 metara. Martin Brod je i mjesto gdje se pritoka Unac ulijeva u rijeku Unu, pažnju privlači i zbog vidljivosti mnoštva drugih slapova, bazena i kaskada. Martin Brod je kroz historiju bio prepoznatljiv po vodenicama za mljevenje žita koje se nalaze na samoj rijeci Uni. Uz mlinove Martin Brod se može pohvaliti i sa nekoliko “bučnica” tradicionalnih eko-mašina. Kroz historiju se njihov broj smanjivao, danas ih je u funkciji samo nekoliko. Na samom ulazu u selo možete vidjeti i Manastir Rmanj sa crkvom i pratećim objektima iz XIV vijeka. Tajanstveni pečat (sam naziv sela) nosi ime jedne mlade i očaravajuće djevojke iz legende o nedozvoljenoj ljubavi – Marti. Njena hrabrost u borbi za ljubav koja je bila protiv svih pravila odnijela je njen život, ostavljajući iza sebe zavodljivu priču koja intrigira ljude i danas.

Naglasci
Ostaci srednjovjekovnog grada Rmnja XIV.vijek
Manastir sa crkvom i pratećim objektima XIV.vijek

Milančev Buk Staza Martin Brod – Veliki Cvjetnić
 

Martina staza

Legenda o djevojci Marti – Priča kazuje da je davno, jedna mlada i prekrasna djevojka imena Marta, bila zaljubljena u austrougarskog vojnika koji je živio s druge strane rijeke. Iako su njeni roditelji bili protiv ove ljubavi, Marta je jedne večeri odlučila da ga posjeti. Dok je prelazila preko rijeke Une, Marta je poskliznula na jednu sedru, upala u vodu i nažalost izgubila svoj život. Po njoj je selo kasnije dobilo ime Martin Brod, kao trajni spomen na tu tragičnu ljubavnu priču.

Speleološki aspekti
6. Bučnice, eko veš mašine

Lokacija

Ključni kontakt

Mišo Knežević

Galerija fotografija

Smještajni objekti

Hotel Una-c

Cjenovni nivo smješajnog objekta: $$$ (luksuzniji smještaj)

Kod Zore

Cjenovni nivo smješajnog objekta: $$ (srednja vrijednost tržištne vrijednosti)

L&B

Cjenovni nivo smješajnog objekta: $$ (srednja vrijednost tržištne vrijednosti)

Mlinarev san

Cjenovni nivo smješajnog objekta: $$ (srednja vrijednost tržištne vrijednosti)

Mišo Apartmani

Cjenovni nivo smješajnog objekta: $$ (srednja vrijednost tržištne vrijednosti)

Đilas Apartmani

Cjenovni nivo smješajnog objekta: $$ (srednja vrijednost tržištne vrijednosti)

Gastro ponuda

Tradicionalno jelo sela: Sir iz ulja i sir iz mješine

Cafe/Bar/Restoran:

Tradiconalni proizvodi

- Voćarstvo i pčelarstvo

- Tradicionalna gastronomija

- Pletenje vunene odjeće

- Evidentna drvena arhitektura – mlinovi/vodenice

- Bučnice

- Proizvodnja goveđeg mesa - Jovičić Goran (Telefon: +387 61 942 529)

Glavni turističke aktivnosti

Rafting

Kontakt: Aleksandar Drobac, +387 66 883 178

Vožnja na lađi “Jezero”

Kontakt: Mišo Knežević, +387 66 230 469

Preporučene ture i ponude u blizini

-Turistička lađa na “Jezeru”

-Drvar – “Titova pećina”

-Drvar – gradski muzej

-Ostrovica – ostatci grada/tvrđave

Ključni kontakt

Mišo Knežević

Video