Log In

Share This Page

Geolocating...

Benefiti koje Vam donose domače životinje

Benefiti koje Vam donose domače životinje

Benefiti koje Vam donose domače životinje

Benefiti koje Vam donose domače životinje

Uzgoj domaćih životinja, pored direktne ekonomske koristi, predstavlja i dodatnu atrakciju u domaćinstvima koja vode agroturistička gospodarstva i čine boravak turista u ruralnim područjima privlačnijim.

Ovu aktivnost podržava USAID putem Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini

#TurizamBiH #BosnaiHercegovina #BosniaAndHerzegovina #USAIDTurizam #USAinBiH #USAIDBiH #MostBeautifulVillages #NajljepsaSelaBiH #TheMostExcitingDestinationInTheWorld #ruraltourism #sustainabletourism #ruralniturizam #alterural #ccfd #countrysidetourismbih #TheMostExcitingDestinationInTheWorld

bs_BABosnian